มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมรณรงค์การทิ้งขยะ

วันที่ประกาศข่าว : 6 ตุลาคม 2559 แหล่่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ